EPS-ÇEVRE 

YANLIŞ:  EPS atıkları tekrar kullanılamaz.

DOĞRU:  EPS yeniden kullanılabilir, geriye dönüşümlüdür ve enerji kaynağı olarak değerlendirilebilir.

EPS atıkları çeşitli işlemlerden sonra tekrar  üretimde kullanılabilir. Buna ek olarak EPS ambalajların bir çoğu da ilk kullanımdan sonra tüm özelliklerini korumaları sayesinde tekrar kullanılabilir. EPS atıkları firmamız KAYA PLASTİK tarafından belli  işlemlerden geçerek geri dönüşümü yapılmakdadır.
EPS'nin diğer atıklar arasında kolayca farkedilebilir olması da geridönüşümünü kolaylaştırmaktadır.

YANLIŞ:  EPS kullanımı Ozon Tabakası için tehlikelidir.

DOĞRU:  EPS kullanımının Ozon tabakası üzerinde hiçbir etkisi yoktur.   

Ozon tabakası kloroflorokarbon (CFC) adlı bir maddeden zarar görmektedir. EPS hammaddesinin ne üretiminde ne de geri dönüşümünde bu madde kullanılmamaktadır.

YANLIŞ:  EPS kullanımı "Küresel Isınma"ya ve "Sera Etkisi"ne yol açar.

DOĞRU: EPS'nin etkin bir yalıtım malzemesi ve hafif bir ambalaj olarak kullanılması bu etkiyi yaratan gazların üretimini azaltır.

EPS zararlı gazlar içermediğinden "Küresel Isınma"ya ve "Sera Etkisi"ne yol açmaz. Sera etkisi gazları olarak isimlendirilen su buharı, karbondioksit ve ozon gibi gazlar kısa dalga radyasyonların geçişine izin verirler fakat uzun dalga radyasyonları absorbe ederler.Güneş ışınları da dünyaya kısa dalga radyasyonu olarak gelir ve dünyayı ısıtır. Bu ısı uzun dalga radyasyonu olarak ortaya çıkar. Bu da bahçelerdeki sera mekanizmasına benzediği için "sera etkisi" olarak adlandırılır. Bu etki olmasa idi dünya ısısı - 30°C civarında olacaktı. Günümüzde ise bu gazların aşırı artması nedeniyle dünyamız "aşırı ısınma" tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Bu etkiyi oluşturan gazlar arasında karbondioksit en büyük paya sahiptir. Karbondioksit yayılmasının %80'i de fosil kökenli yakacakların yanmasından oluşmaktadır. Bu durumda EPS ısı yalıtımını sağlayıp, yakıt tasarrufu sağladığı için olumlu bir etkiye sahiptir.

YANLIŞ:  EPS ambalajlar çok büyük oranda çöp yaratmaktadır.

DOĞRU:  EPS tüm çöplerin ağırlığının binde birini (% 0,1) oluşturmaktadır.

Firmamız bu EPS (söve) atıklarını toplayarak doğa için büyük rol oynamaktadır

YANLIŞ:  EPS üretimi dünya kaynaklarının hatalı ve aşırı kullanımına yolaçar.

DOĞRU:  Bir hammaddenin çevre üzerindeki etkisinin gerçek bir resmini görebilmek için onun "beşikten-mezara" tüm aşamalarını incelemek gerekir. Bu açıdan bakıldığında EPS, diğer malzemelere kıyasla dünya kaynaklarının  en verimli kullanımıdır.  

EPS diğer malzemelerle kıyaslandığında, üretimi için  ve daha sonra kullanımında harcanan kaynak miktarı çok daha azdır. Üretimi için gerekli enerji, su ve diğer malzemelerin oranı EPS'nin alternatifi malzemeleri üretmek  için gerekenlerden daha azdır. Buna ek olarak EPS'nini yalıtım amacıyla kullanılması büyük enerji tassaruflarının yapılmasını, dolayısıyla dünya kaynaklarının daha ekonomik harcanmasını sağlar.